ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΦΟΣ

Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

κάτοχος  Μεταπτυχιακού τίτλου στη Βιοηθική της Ιατρικής Σχολής του Δ.Π.Θ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΑΚΗΣ

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΝ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

3. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΩΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής ΩΡΛ στην Ιατρική Σχολή του Δ.Π.Θ

ΜΕΛΟΣ
4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΤΣΙΔΗΣ

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

ΜΕΛΟΣ
5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Ελεύθερος Επαγγελματίας

ΜΕΛΟΣ
6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΦΤΑΣ

Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας Δ.Π.Θ

Διευθυντής Τμήματος Ακτινοδιαγνωστικής του του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος των Ιατρών του  Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

7. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

ΤΕ Νοσηλευτικής του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ

Αν. Προϊστ. Δ/νσης  Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

Αναπληρωτής του Χρήστου Γκουγκουλάκη
2. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή του Δ.Π.Θ

Αναπληρωτής του Μιχαήλ Κατωτομιχαλέκη
3. ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΥΡΑ

Εκπαιδευτικός

Αναπληρώτρια του Βασιλείου Τσιρτσίδη
4. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΚΟΥ

 Διδάκτωρ Βιολογίας του Δ.Π.Θ

Αναπληρώτρια του Νικολάου Μιχαηλίδη
5. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΜΑΣ

Δ/ντής Παιδοχειρουργικού Τμήματος ΕΣΥ του Π.Γ.Ν.ΑΛεξ/πολης

Αναπληρωτής του Βασιλείου Σουφτά
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΕΝΤΙΖΗΣ

ΤΕ Νοσηλευτικής του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

Αναπληρωτής του Ευάγγελου Ναλμπάντη

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
2551089529-2551353182
ΦΑΞ 2551089699
e-mail : grdioikiti@pgna.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΜΨΑΚΙΑΝΟΥ
2551353187 -2551089529
ΦΑΞ 2551089699
e-mail : grdsymb1@pgna.gr