ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Π. Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Posted in Λίστα Χειρουργείων, Χωρίς κατηγορία
ΠΓΝΑ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Π. Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α3α/οικ.23.12.2016 συντάσσεται Λίστα Χειρουργείων ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Posted in Έργα ΕΣΠΑ - Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Χωρίς κατηγορία
ΠΓΝΑ

Επέκταση Λειτουργικότητας Αίθουσας Αγγειογράφου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ – MIS 5002193 Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 240.758 € Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την Επέκταση Λειτουργικότητας της Αίθουσας Αγγειογράφου του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης. Η επέκταση της λειτουργικότητας της αίθουσας του Αγγειογράφου θα βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων […]

Posted in Παρουσίαση Ερευνητικού Υλικού, Χωρίς κατηγορία
ΠΓΝΑ

Blood vessel density measured using dynamic optical coherence tomography is a tool for wound healers

Νέα δημοσίευση του Καθηγητή Παθολογίας-Σακχαρώδους Διαβήτη Νικολάου Παπάνα με συμμετοχή συναδέλφων από το διεθνή χώρο: μια προσπάθεια ανανέωσης στις μεθόδους εκτίμησης της επούλωσης. Blood vessel density measured using dynamic optical coherence tomography is a tool for wound healers. Mani R, Holmes J, Rerkasem K, Papanas N. Int J Low Extrem Wounds. 2021 May 7:15347346211017334. doi: […]

Posted in Παρουσίαση Ερευνητικού Υλικού, Χωρίς κατηγορία
ΠΓΝΑ

Novel molecular markers of cardiovascular disease risk in type 2 diabetes mellitus

Νέα δημοσίευση του Καθηγητή Παθολογίας-Σακχαρώδους Διαβήτη Νικολάου Παπάνα με διεθνή συμμετοχή: Novel molecular markers of cardiovascular disease risk in type 2 diabetes mellitus. Giglio RV, Stoian AP, Haluzik M, Pafili K, Patti AM, Rizvi AA, Ciaccio M, Papanas N, Rizzo M. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2021 Apr 20:166148. doi: 10.1016/j.bbadis.2021.166148. Online ahead of print.

Posted in Παρουσίαση Ερευνητικού Υλικού, Χωρίς κατηγορία
ΠΓΝΑ

The contribution of dietary glycemic index and glycemic load to the development of microvascular complications of diabetes.

Νέα δημοσίευση από την ομάδα του Καθηγητή Παθολογίας-Σακχαρώδους Διαβήτη Νικολάου Παπάνα: < Η συμβολή του γλυκαιμικού δείκτη και του γλυκαιμικού φορτίου στην ανάπτυξη των χρόνιων μικροαγγειακών επιπλοκών του διαβήτη>. The contribution of dietary glycemic index and glycemic load to the development of microvascular complications of diabetes. Penlioglou T, Lambadiari V, Papanas N.Nutrition. 2021 Mar 6;89:111234. […]