• Τμήμα Ακτινοθεραπείας
  • Μονάδα Εγκαυμάτων
  • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
  • Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης
  • Τμήμα Φυσιοθεραπείας

Leave a Reply

Your email address will not be published.

68  −  58  =