Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας Δ.Π.Θ

Διευθυντής Τμήματος Ακτινοδιαγνωστικής του του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

Εκπρόσωπος των Ιατρών του  Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

Leave a Reply

Your email address will not be published.

62  −    =  59