ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Π. Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Posted in Λίστα Χειρουργείων, Χωρίς κατηγορία
ΠΓΝΑ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Π. Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α3α/οικ.23.12.2016 συντάσσεται Λίστα Χειρουργείων ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Posted in Έργα ΕΣΠΑ - Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Χωρίς κατηγορία
ΠΓΝΑ

Επέκταση Λειτουργικότητας Αίθουσας Αγγειογράφου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ – MIS 5002193 Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 240.758 € Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την Επέκταση Λειτουργικότητας της Αίθουσας Αγγειογράφου του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης. Η επέκταση της λειτουργικότητας της αίθουσας του Αγγειογράφου θα βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων […]