ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Π. Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Posted in Λίστα Χειρουργείων, Χωρίς κατηγορία
ΠΓΝΑ

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Π. Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α3α/οικ.23.12.2016 συντάσσεται Λίστα Χειρουργείων ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Posted in Έργα ΕΣΠΑ - Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Χωρίς κατηγορία
ΠΓΝΑ

Επέκταση Λειτουργικότητας Αίθουσας Αγγειογράφου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ – MIS 5002193 Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 240.758 € Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την Επέκταση Λειτουργικότητας της Αίθουσας Αγγειογράφου του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης. Η επέκταση της λειτουργικότητας της αίθουσας του Αγγειογράφου θα βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων […]

Posted in Παρουσίαση Ερευνητικού Υλικού, Χωρίς κατηγορία
ΠΓΝΑ

Blood vessel density measured using dynamic optical coherence tomography is a tool for wound healers

Νέα δημοσίευση του Καθηγητή Παθολογίας-Σακχαρώδους Διαβήτη Νικολάου Παπάνα με συμμετοχή συναδέλφων από το διεθνή χώρο: μια προσπάθεια ανανέωσης στις μεθόδους εκτίμησης της επούλωσης. Blood vessel density measured using dynamic optical coherence tomography is a tool for wound healers. Mani R, Holmes J, Rerkasem K, Papanas N. Int J Low Extrem Wounds. 2021 May 7:15347346211017334. doi: […]

Posted in Παρουσίαση Ερευνητικού Υλικού, Χωρίς κατηγορία
ΠΓΝΑ

Novel molecular markers of cardiovascular disease risk in type 2 diabetes mellitus

Νέα δημοσίευση του Καθηγητή Παθολογίας-Σακχαρώδους Διαβήτη Νικολάου Παπάνα με διεθνή συμμετοχή: Novel molecular markers of cardiovascular disease risk in type 2 diabetes mellitus. Giglio RV, Stoian AP, Haluzik M, Pafili K, Patti AM, Rizvi AA, Ciaccio M, Papanas N, Rizzo M. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2021 Apr 20:166148. doi: 10.1016/j.bbadis.2021.166148. Online ahead of print.