Στοιχεία Επικοινωνίας

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τηλ.: 25513 51000 & 25513 52000

Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100