Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α3α/οικ.23.12.2016 συντάσσεται Λίστα Χειρουργείων ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

1 thought on “ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Π. Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

  1. Σας παρακαλω προσπαθω μέρες να σας πιασω στο τηλ. Θέλω να μάθω αν έχει προγραμματιστει το χειρουργείο του γιου μου. Λιοντος Ευθυμίος αρ. Μητ. 1667805 και ΑΜΚΑ 04019800194 στην ουρολογικη κλινική. Το τηλ. Είναι 6937213812 και 2541091985

Leave a Reply to ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  −  1  =  8