ΤΕ Νοσηλευτικής του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

Εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  −  5  =  1