Τηλεφωνική Γραμμή
Ψυχολογικής Υποστήριξης
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξ/πολης
για COVID-19

25513-51745

Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00 – 14:00 & 18:00 – 20:00

Σάββατο, Κυριακή, Αργίες: 11:00 – 13:00 & 18:00 -20:00

Εμβολιαστικό Κέντρο

25513 – 52351

Απόφαση διοικητή – Παραλαβή αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων    Υπεύθυνη Δήλωση

*

Τροποποίηση Ορισμός Ελεγκτών ιατρών του ΕΟΠΠΥ

Οι ασθενείς και οι συνοδοί τους ενημερώνονται για την πορεία της υγείας τους μόνο από τον θεράποντα ιατρό ημέρες και ώρες που κάθε κλινική έχει προκαθορίσει. Κάθε προσπάθεια πληροφόρησης από οποιονδήποτε άλλο εργαζόμενο είναι ανώφελη και παρατείνει την αγωνία των ενδιαφερόμενων.

Ο ασθενής υποχρεούται να δίνει πλήρες ιστορικό σχετικά με την υγεία του (φάρμακα, διατροφή, αλκοόλ, κάπνισμα, επάγγελμα, αθλητικές δραστηριότητες, συνήθειες). Ο γιατρός υποχρεούται να ενημερώνει τον ασθενή για την πορεία της υγείας του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και δίνει οδηγίες κατά την έξοδό του από το Νοσοκομείο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24  +    =  33