• Νοσηλευτικές Μονάδες
 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Γενική)
 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Κ/Χ)
 • Μονάδα Εγκαυμάτων
 • Μονάδα Τεχνητής Γονιμοποίησης
 • Αίθουσες Γενικής Χειρουργικής
 • Αίθουσες Καρδιοχειρουργικής
 • Αίθουσα Ουρολογικής
 • Αίθουσα Οφθαλμολογικής
 • Αίθουσα Ορθοπαιδικής
 • Αίθουσα Νευροχειρουργικής
 • Αίθουσα Παιδοχειρουργικής
 • Αίθουσα Αγγειοχειρουργικής
 • Αίθουσα Ω.Ρ.Λ.
 • Αίθουσες μετεγχειρητικής φροντίδος
 • Σηπτικά Χειρουργεία
 • Τμήμα Ενδοσκοπήσεων
 • Μονάδες Εντατικές Θεραπείας

1 thought on “Χειρουργικός Τομέας

Leave a Reply to Οδυσσεας ψαλτης Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  −  9  =  1