ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες
ΠΓΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες
ΠΓΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ – ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΚ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες
ΠΓΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΚ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΕ

Posted in Θέσεις Εργασίας, Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες
ΠΓΝΑ

“ΣΟΧ 1/2020” ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (2) 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΟΧ1

Posted in Θέσεις Εργασίας, Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες
ΠΓΝΑ

“ΣΟΧ 2/2020” ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΟΧ2