ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες
ΠΓΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες
ΠΓΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ – ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΚ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες
ΠΓΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΚ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΕ