Ερωτηματολόγιο ασθενών
Posted in Χωρίς κατηγορία
ΠΓΝΑ

Ερωτηματολόγιο ασθενών

Παρακαλούμε να μας εκφράσετε την άποψη σας για τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας, σημειώνοντας με √ στο τετραγωνάκι του παρακάτω ερωτηματολογίου. Η πληροφορίες που περιλαμβάνει θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας. Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης ασθενών

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων ΝΠΔΔ του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης και Γ.Ν.Διδυμοτείχου.
Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Χωρίς κατηγορία
ΠΓΝΑ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων ΝΠΔΔ του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης και Γ.Ν.Διδυμοτείχου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Posted in ΕΣΠΑ, Θέσεις Εργασίας, Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες, Χωρίς κατηγορία
ΠΓΝΑ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020 πρόσληψη προσωπικού 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Υλοποίηση Υποέργου “Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών”

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2.2020 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΟΧ 2.2020 Παράρτημα

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις & Προμήθειες, Χωρίς κατηγορία
ΠΓΝΑ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2018 ΤΟΥ ΠΓΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΣΙΤΙΣΗΣ

ΕΣΤΙΑΣΗ-ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1.2018 ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ Πίνακας 103 ΕΣΤΙΑΣΗΣ_2 ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΣΙΤΙΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΟΧ 1.2018