ΠΓΝΑ
Posted in Έργα ΕΣΠΑ - Π.Γ. Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Προμήθεια και Εγκατάσταση Απεικονιστικού Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Τμήμα Διαγνωστικής & Θεραπευτικής Ακτινολογίας του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης – MIS 5070784

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 373.240,00 € Η συγκεκριμένη Πράξη αφορά την  Προμήθεια και Εγκατάσταση Απεικονιστικού Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Τμήμα Διαγνωστικής & Θεραπευτικής Ακτινολογίας του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης. Η εν λόγω προμήθεια πρόκειται να  βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας των χρηστών […]