ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

19/05/2022

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια των υλικών και των απαιτούμενων εργασιών για την εγκατάσταση και σύνδεση του Συστήματος Ποζιτρονικής (PET-CT)
Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια των υλικών και των απαιτούμενων εργασιών για την εγκατάσταση και σύνδεση του Συστήματος Ποζιτρονικής (PET-CT)

27/04/2022

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Α.
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Α.

18/04/2022

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης και Ασφάλειας στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του ΠΓΝΑ για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης και Ασφάλειας στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του ΠΓΝΑ για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

13/04/2022

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας στους χώρους του ΠΓΝΑ, στον Ξενώνα ¨Σταύρος Νιάρχος¨ και στις δομές ΨΥ
Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας στους χώρους του ΠΓΝΑ, στον Ξενώνα ¨Σταύρος Νιάρχος¨ και στις δομές ΨΥ

07/04/2022

previous arrow
next arrow