Διενέργεια Κλήρωσης με σκοπό την ανάδειξη μελών των επιτροπών αξιολόγησης του έτους 2023
Διενέργεια Κλήρωσης με σκοπό την ανάδειξη μελών των επιτροπών αξιολόγησης του έτους 2023

27/01/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Κ’ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Κ’ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

17/01/2023

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση με αντικείμενο την διάθεση προσωπικού που θα ασχολείται στον τομέα καθαριότητας του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση με αντικείμενο την διάθεση προσωπικού που θα ασχολείται στον τομέα καθαριότητας του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

13/01/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Κ’ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Κ’ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

08/12/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2022

08/12/2022

previous arrow
next arrow