Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α3α/οικ.23.12.2016 συντάσσεται Λίστα Χειρουργείων ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

1 thought on “ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Π. Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

  1. Καλημέρα σας. Είχαμε μιλήσει και πριν από ένα μήνα περίπου .όσο αφορά ένα προγραμματισμένο χειρουργείο που έχω με τον ΩΡΛ κ.ΦΙΡΜΠΑ. Για διάφραγμα.
    Ήθελα να δούμε εαν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί το χειρουργείο μετά τις 15 Νοεμβρίου διότι έχω ΑΓΩΝΕΣ με την εθνική ομάδα..

    Σας ευχαριστώ πολύ.

    Το τηλ μου είναι: 6936736030

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  −  3  =  6