Αναμένεται κείμενο περιγραφής σελίδας

 • Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική

  Αναμένεται κείμενο περιγραφής

 • Παθολογικό Τμήμα ΕΣΥ

  Αναμένεται κείμενο περιγραφής -test

 • Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική

  Αναμένεται κείμενο περιγραφής

 • Καρδιολογικό Τμήμα ΕΣΥ

  Αναμένεται κείμενο περιγραφής

 • Μονάδα Εντατικής Εμφραγμάτων

  Αναμένεται κείμενο περιγραφής

 • Μονάδα Αιμοδυναμικής – Στεφανογραφιών και Επεμβατικής Καρδιολογίας

  Αναμένεται κείμενο περιγραφής

 • Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική

  Αναμένεται κείμενο περιγραφής

 • Νευρολογικό Τμήμα ΕΣΥ

  Αναμένεται κείμενο περιγραφής

 • Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική

  Αναμένεται κείμενο περιγραφής

 • Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική

  Αναμένεται κείμενο περιγραφής

 • Παν. Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Κλ.

  Αναμένεται κείμενο περιγραφής

 • Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική

  paidiatros1

  Δ/ντης Χατζημιχαήλ Αθανάσιος

  Τηλέφωνο: +30 25510 30335, 25513 51411

  Fax: +30 25513 51435, 51428

  E-mail : achatzim@med.duth.gr

  Ιδρύθηκε με το Ν. 641/77 (ΦΕΚ 197/27-3-90)

  Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : – ΠΔ 525 ΦΕΚ 203/24-12-91

  - Ειδική Μονάδα Λοιμωδών νόσων Παίδων

  - Ειδική Μονάδα Παιδοπνευμονολογίας

  - Ειδική Μονάδα Παιδοκαρδιολογίας

  - Ειδική Μονάδα Παιδονεφρολογίας

  - Ειδική Μονάδα Παιδονευρολογίας

  - Ειδική Μονάδα Παιδογαστρεντερολογίας

  - Ειδική Μονάδα Μεταβολισμού και Ενδοκρινολογίας Παίδων

  - Ειδική Μονάδα Αιματολογίας και Ογκολογίας Παίδων

 • Νεογνολογική Κλινική ΕΣΥ

  μωρο

  Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ215/8-12-87)

  Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : – ΠΔ 374/98, ΦΕΚ 254/13-11-98

  Ειδική Μονάδα: Εντατικής Θεραπείας Νεογνών

  Ειδική Μονάδα: Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών

  Αναμένεται κείμενο περιγραφής