ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

1. Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης-Πρόεδρος Δ.Σ
2. Χρήστος Γκουγκουλάκης Αν. Διοικητής Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης -Αντιπρόεδρος Δ.Σ
3. ΑΝΑΜΟΝΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
4. Σάββας Στεργίου Μέλος
5. Γεώργιος Καΐσας Μέλος
6. Χρήστος Λίμας Αιρετό Μέλος -Εκπρόσωπος  των Ιατρών Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης
7. Αθανάσιος Χριστοδούλου Αιρετό Μέλος  –  Εκπρόσωπος   του λοιπού Προσωπικού τουΠ.Γ.Ν.Αλεξ/πολης πλην ιατρών.
8. Κων/νος Ρίτης Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης
9 Ευαγγελία Σαπουντζή Μέλος – Προϊσταμένη Δ/νσης  Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

1. Ιωάννης Μήτσικας Αν. Μέλος του Σάββα Στεργίου 
2. Χρήστος Γκουγκουλάκης Αν. Μέλος του Γεωργίου Καΐσα 
3. Ιωάννης Κοτσιανίδης Αιρετό Αν.Μέλος  του Χρήστου Λίμα- Εκπρόσωπος των Ιατρών Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης
4. Ευστρατία Μπαλτούκου Αιρετό Αν.Μέλος  του Αθανασίου Χριστοδούλου Εκπρόσωπος   του λοιπού Προσωπικού τουΠ.Γ.Ν. Αλεξ/πολης πλην ιατρών.
5. Γεώργιος Μαρτίνης Αν. Μελος του Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας-Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου.
6. Μόρφω Εμμανουηλίδου-Στεφανίδου Αν.Μέλος της Προϊσταμένης Δ/νσης  Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης Προϊσταμένη Δ/νσης  Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
2551089529-2551353182
ΦΑΞ 2551089699
e-mail : grdioikiti@pgna.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΜΨΑΚΙΑΝΟΥ
2551353187 -2551089529
ΦΑΞ 2551089699
e-mail : grdsymb1@pgna.gr