1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Διοικητής Π.Γ.Ν. Έβρου
2 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΩΙΔΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αν. Διοικητής Π.Γ.Ν. Έβρου
3 ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6 ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΑΙΡΕΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  - Εκπρόσωπος  των Ιατρών Π.Γ.Ν. Έβρου
ΧΡΗΣΤΟ ΛΙΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΙΡΕΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Εκπρόσωπος του Λοιπού Προσωπικού Π.Γ.Ν. Έβρου
ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΑΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας Π.Γ.Ν. Έβρου
ΗΛΙΑΣ ΘΩΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου
9 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  - Δ/ντρια Διοικητικής Υπηρεσίας Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης
 ΜΟΡΦΩ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
2551089529-2551353182
ΦΑΞ 2551089699
e-mail : grdioikiti@pgna.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΜΨΑΚΙΑΝΟΥ
2551353187 -2551089529
ΦΑΞ 2551089699
e-mail : grdsymb1@pgna.gr