1

Διαγνωστικά Εργαστήρια


 • Μικροβιολογίας
 • Αιματολογίας
 • Βιοχημείας
 • Ακτινοδιαγνωστικής
 • Υπερηχογραφίας
 • Αξονικής Τομογραφίας
 • Μαγνητικής Τομογραφίας
 • Αγγειογραφίας
 • Πυρηνικής Ιατρικής
 • Παθολογικής Ανατομίας
 • Κυτταρολογίας
 • Ιστοσυμβατότητας

2

Χειρουργικός Τομέας


 • Νοσηλευτικές Μονάδες
 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Γενική)
 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Κ/Χ)
 • Μονάδα Εγκαυμάτων
 • Μονάδα Τεχνητής Γονιμοποίησης

3

Παθολογικός Τομέας


 • Νοσηλευτικές Μονάδες
 • Στεφανιαία Μονάδα
 • Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων
 • Μονάδα Τεχνιτού Νεφρού
 • Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας
 • Μονάδα Προώρων Μ.Ε.Ν.
 • Βραχεία Νοσηλεία

4

Μαιευτικό & Γυναικολογικό


 • Αίθουσες Τοκετών
 • Μονάδα Τεχνητής Γονιμοποίησης
 • Αίθουσες Χειρουργικές (πλήρεις)

5

Χειρουργικές Επεμβάσεις & Εντατική Θεραπεία


 • Αίθουσες Γενικής Χειρουργικής
 • Αίθουσες Καρδιοχειρουργικής
 • Αίθουσα Ουρολογικής
 • Αίθουσα Οφθαλμολογικής
 • Αίθουσα Ορθοπαιδικής
 • Αίθουσα Νευροχειρουργικής
 • Αίθουσα Παιδοχειρουργικής
 • Αίθουσα Αγγειοχειρουργικής
 • Αίθουσα Ω.Ρ.Λ.
 • Αίθουσες μετεγχειρητικής φροντίδος
 • Σηπτικά Χειρουργεία
 • Τμήμα Ενδοσκοπήσεων
 • Μονάδες Εντατικές Θεραπείας

6

Εξειδικευμένες Μονάδες Θεραπείας


 • Τμήμα Ακτινοθεραπείας
 • Μονάδα Εγκαυμάτων
 • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
 • Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης
 • Τμήμα Φυσιοθεραπείας

7

Τμήματα Εξυπηρέτησης του Νοσοκομείου


 • Κέντρο Αιμοδοσίας
 • Φαρμακείο
 • Νεκροτομείο
 • Διοικητικές Υπηρεσίες

8

Εξωτερικά Ιατρεία


 • Χειρουργικό Τομέα
 • Ψυχιατρικό Τομέα
 • Οφθαλμολογικό
 • Οδοντιατρικό
 • Δερματολογικό
 • Καρδιολογικό
 • Πνευμονολογικό
 • Ω.Ρ.Λ., κ.λ.π.

9

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών & Βραχείας Νοσηλείας


 • Χειρουργικό Ιατρείο
 • Παθολογικό Ιατρείο
 • Καρδιολογικό Ιατρείο
 • Ορθοπεδικό Ιατρείο
 • Παιδιατρικό Ιατρείο
 • Ω.Ρ.Λ. Ιατρείο
 • Μ/Γ Ιατρείο
 • Εργαστήρια
 • Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας 8 κλινών
 • Ανάνηψη
 • 2 αίθουσες Χειρουργείων

Blurred doctors surgery corridor

Πρόσθετοι Χώροι


 • Δεύτερο Χειρουργείο Καρδιάς-Θώρακος
 • Εργαστήριο Ύπνου

10

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


 • Αμφιθέατρο 300 θέσεων με πλήρη οπτικοακουστικό εξοπλισμό
 • Ένα Εκπαιδευτικό Συγκρότημα με επτά μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας
 • Εργαστήριο Πειραματοζώων

11

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


 • Πλήρες εσωτερικό οδικό δίκτυο διακίνησης ασθενών, επισκεπτών, προμηθευτών
 • Χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων 785 θέσεων
 • Δίκτυο πεζοδρόμων, καθιστικών για επισκέπτες & ασθενείς
 • Δίκτυο ειδικών δρόμων για την προσπέλαση πυροσβεστικών οχημάτων
 • Ελικοδρόμιο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΥΠΑ (Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας)