2017-04-04_120250

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Υψηλής Τεχνολογίας Συνοπτική Περιγραφή:   Το Έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Υψηλής Τεχνολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», η οποία υλοποιείται από το Νοσοκομείο μας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση του κάτωθι εξοπλισμού: Υποέργο 1: Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) πλήρους Συστήματος Μαγνητικού Τομογράφου…

Τηλ. Επειγόντων        25513 52421