ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Tμήμα: Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Αρμόδιος Υπαλ.: Ε. Τσαταλμπασίδου Τηλ.: 2551352438 e-mail: prprosopikou@pgna.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ :22-06-2020 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19184 19184 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΑ04690Ω3-ΚΛΨ Για την σύναψη Σύμβασης Έργου με έναν (1) ΠΕ ιατρό ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου…

8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 4373.11-02-2020 11 ΘΕΣΕΩΝ ΕΣΥ

img

Κείμενο Ανακοίνωσης…

Τηλ. Επειγόντων        25513 52421