ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 3623-20 08 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 3623-20 08 2018 ΜΕ ΑΔΑ

Τηλ. Επειγόντων        25513 52421