8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 4373.11-02-2020 11 ΘΕΣΕΩΝ ΕΣΥ

Διαβούλευση Προδιαγραφών Σετ Λαπαροσκοπικών Επεμβάσεων Προδιαγραφές Λαπαροσκοπικών Επεμβάσεων με Συνοδό Εξοπλισμό

 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ΔΙΕΚ

Τηλ. Επειγόντων        25513 52421