ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

YE_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ YE_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α.

Τηλ. Επειγόντων        25513 52421