Ανάδειξη Διευθυντή 1ου και 2ου Παθολογικού Τομέα Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια & Τοποθέτηση Ανταλλακτικών, αναβάθμιση & πιστοποίηση οκτώ (8) ανελκυστήρων του Π.Γ.Ν. Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β΄ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ Β΄ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β΄ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ Β΄ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α΄ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τηλ. Επειγόντων        25513 52421