images

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α3α/οικ.23.12.2016 συντάσσεται Λίστα Χειρουργείων ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ * ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ * ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α3α/οικ.23.12.2016 συντάσσεται Λίστα Χειρουργείων ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ * ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ * ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Διαβούλευση Προδιαγραφών Σετ Λαπαροσκοπικών Επεμβάσεων Προδιαγραφές Λαπαροσκοπικών Επεμβάσεων με Συνοδό Εξοπλισμό

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΓΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΓΝΑ

 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ΔΙΕΚ

Τηλ. Επειγόντων        25513 52421