ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΓΝΑ

 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ΔΙΕΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΙΕΚ

Απόφαση διοικητή – Παραλαβή αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων 2019-09-12 * Υπεύθυνη Δήλωση  

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΑΝΟΣ Πίνακας 102ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ-ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1.2018 ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΠΛYΝΤΩΝ.ΝΤΡΙΩΝ ΣΟΧ 1.2018

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ Πίνακας 104 ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΦΥΛΑΞΗ ΣΟΧ 1.2018 ΦΥΛΑΞΗ-ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1.2018

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1.2018 ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ Πίνακας 101 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ.ΣΤΩΝ-2 ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΟΧ 1.2018

ΕΣΤΙΑΣΗ-ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1.2018 ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ Πίνακας 103 ΕΣΤΙΑΣΗΣ_2 ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΣΙΤΙΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΟΧ 1.2018

Τηλ. Επειγόντων        25513 52421