ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΓΝΕ

Ψ7ΟΩ4690Ω3-1ΔΞ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

asep-5-768x513

* ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ * για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» * ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΔΑ:  Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ

OAED-8-768x627

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΑΕΔ * ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ * ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Φορέα υποδοχής, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Προσοντολόγιο) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-1 (Προσοντολόγιο)  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τηλ. Επειγόντων        25513 52421