ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1.2018 ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ Πίνακας 101 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ.ΣΤΩΝ-2 ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΟΧ 1.2018

ΕΣΤΙΑΣΗ-ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1.2018 ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ Πίνακας 103 ΕΣΤΙΑΣΗΣ_2 ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΣΙΤΙΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΟΧ 1.2018

02-09. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2/9/2019 «Συνάντηση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με τον Υφυπουργό Υγείας»   Ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κοντοζαμάνη. Ενημερώθηκε ο κος Υφυπουργός για τα επείγοντα προβλήματα του Π.Γ.Ν.Α. και συζητήθηκαν οι προτεινόμενες λύσεις:…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Τηλ. Επειγόντων        25513 52421