images

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α3α/οικ.23.12.2016 συντάσσεται Λίστα Χειρουργείων ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ * ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 29-11-2019 * ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Διαβούλευση Προδιαγραφών Σετ Λαπαροσκοπικών Επεμβάσεων Προδιαγραφές Λαπαροσκοπικών Επεμβάσεων με Συνοδό Εξοπλισμό

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΓΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΓΝΑ

 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ΔΙΕΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΙΕΚ

Τηλ. Επειγόντων        25513 52421